Księgowość prowadzoną przez biuro rachunkowe wyróżnia zaangażowane, indywidualne podejście do każdego klienta. Dotyczy to także cennika – usługi księgowe wyceniamy indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj zlecanej ewidencji księgowej, liczbę pracowników i wynikającą z niej ilość dokumentów, a także skalę prowadzonej działalności. Indywidualnie wyceniana rachunkowość gwarantuje uczciwą realizację usługi, której cena będzie adekwatna do zakresu pracy oraz do sytuacji Państwa firmy.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

  bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych; sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT); prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji…

Ewidencja przychodów:

Ewidencja przychodów:

miesięczne naliczanie podatku (PPE);bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);sporządzanie rozliczeń rocznych

Obsługa płacowa:

Obsługa płacowa:

sporządzanie list płac z umów o pracę; sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych; sporządzanie druków ZUS RMUA, DRA, ZIUA, ZWUA ; sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych…

Obsługa kadrowa:

Obsługa kadrowa:

sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy; prowadzenie akt osobowych pracownika; prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne); sporządzanie i…