Ewidencja przychodów:

  • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
  • sporządzanie rozliczeń rocznych