Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
  • bieżące udzielanie informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.