Obsługa płacowa:

  • sporządzanie list płac z umów o pracę;
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie druków ZUS RMUA, DRA, ZIUA, ZWUA ;
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
  • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).