Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;sporządzanie rozliczeń rocznych.
Read More